Nytt garderobeanlegg på Sveum

Dette vil medføre gaving fra Sveumveien og inn til nytt klubbhus. Traseen for fjernvarme vil følge eksisterende vei inn på Sveum. Dette arbeidet bil forgå etter den 25 oktober 2916 og i en periode frem til jul.

Nytt garderobeanlegg

Endelig fremdrift er ikke avklart. Uansett vil det skje i en periode med liten eller ingen aktivitet på Sveum.

Vi ber om at informasjon om utbygging spres blant våre medlemmer og brukere. Det er viktig at alle viser hensyn og forsiktighet slik at problemer unngås.

Se vedlagte skisse for adkomst i byggeprioden. Denne vil bli revidert gjennom byggeperioden.

Da ser vi frem til åpning av nytt klubbhus i mai 2017,

Skulle det være spørsmål rundt prosjektet så henvises det til byggekomiteen (BAIL):

Tom Søgård mob 91511496

Odd Arne Pram mob 90692049