Meny

    Nyheter

Nytt garderobeanlegg på Sveum

Dette vil medføre graving fra Sveumveien og inn til nytt garderobeanlegg. Traseen for fjernvarme vil følge eksisterende vei inn på Sveum. Dette arbeidet vil foregå etter den 25 oktober og i en periode frem til jul.

Nytt garderobeanlegg

Endelig fremdrift er ikke avklart. Uansett vil dette skje i en periode med liten eller ingen aktivitet på Sveum.

Vi ber om at informasjon om utbygging spres blant medlemmer og brukere. Det er viktig at alle viser hensyn og forsiktighet slik at problemer unngås.

Se vedlagte skisse for adkomst i byggeperioden. Denne vil bli revidert i byggeperioden.

Da ser vi frem til åpning av nytt garderobeanlegg i mai 2017.

Skulle det være spørsmål rundt prosjektet så henvises det til byggekomiteen (BAIL):

Tom Søgård mob 91511496

Odd Arne Pram mob 90692049