Årsmøte avholdes 26 mars 2019 kl 19.00

Innkalling til årsmøte

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til leder Odd Arne Pram, odd-arne.pram@otis.com innen den 11 mars 2019.

Frasigelser av verv må sendes til styret ved leder Odd Arne Pram, odd-arne.pram@otis.com pr mail senest 11 mars 2019.

Saksliste sendes ut innen den 12 mars 2019.

Vel møtt.

Hilsen styret