Nyheter

Trener 1 - modul 1 og 4

Etter dialog med Reidar Schei og kretsen gjennomføres disse kursene samlet 21. - 23. november

Kurs i spillerutvikling

Det nærmer seg tida for temakurs

Trener 1, delkurs 3 - "Samspill"

Liten endring i tidsskjema

Temakurs - Trenerkoordinator

Det inviteres til

Trenerkoordinatorkurs

SKOLERING!

Hei!

Vi i sportslig utvalg har i løpet av våren jobbet fram et skoleringsopplegg i regi av yngres avdeling og kompetanseklubbprosjektet. Nå er vi i mål og tilbud om skolering følger vedlagt. Det ene vedlegget beskriver kort de ulike kurs og moduler, mens det andre gir en oversikt over når gjennomføring skal foregå. Kretsen stiller med instruktører på alle kursene.

Aktiviteter

Temakurs

Temakurs

Temakurs

Trener 1-delkurs 2

Trener 1-delkurs 2

Aktivitetskalender - klikk for å se kalenderen og flere aktiviteter.