Meny

    Nyheter

Innbydelse til Minifart, Budor 7. mars-09.

Nordbygda/Løten ski har også i år gleden av å kunne invitere dere til Minifart for jenter/gutter i klassenen 12-13 år og yngre på Budor 7. mars 2009.

Gren Minifart

Klasser Fra gutter og jenter 12-13 år og yngere

Lagledermøte Kl. 1000 Utenfor Rennkontor/Varmestue

Løypebesiktigelse Kl. 1015-1045

Start Kl. 1100

Premieutdeling Umiddelbart etter rennslutt/Protestfrist

Sekretariat Åpent fra kl. 0900 Varmestua/Rennkontor

Rennleder Frode Engdal 934 50 938

Teknisk Delegert Bjørn Hettervik

Startkontingent kr. 130,- Startkontingent betales klubbvis til bankkonto: 1822 28 66878

Påmelding Senest torsdag 5 mars kl. 2200; e-post frode.engdal@ringnes.no

(husk fødselsår)

NB: Husk å oppgi lisensnr. for løpere fra fylte 13 år eller engangslisens.

Etteranmelding kr: 200,-

Startnummer Hentes lagvis mellom kl. 0900 og 1000 i sekretariatet

Gjennomføring: Det gjennomføres en rennomgang. Dette grunnet liten heiskapasitet i anlegget fra 12 og utover formiddagen

Rennkort : 100 kr. Husk Key Card

Alle resultater vil bli lagt ut på Løten ski sine hjemmesider: www.nlski.no

Hjertlig velkommen til Budor