Meny

    Nyheter

Påmelding til renn vinteren 09/10

Det nærmere seg rennsesong og det kan være behov for å repetere noen retningslinjer:

Påmelding fra den enkelte løpere skjer til meg innen kl. 16.00 samme dag som påmeldingsfristen utløper.

Påmelding skjer via e-post til følgende adresser:

d-pede@online.no

Ved første påmelding, oppgi fødselsdato og år for komplettering av liste for alders- og klasseinndeling. Ved senere påmeldinger oppgi gjerne hvilken klasse løperen skal delta i.

Jeg har oversikt over lisensnumrene til de som tidligere har meldt inn dette til meg, slik at disse ikke behøver å gjenta det. Nye lisensløpere denne sesongen må sende lisensnummeret til meg senest ved første rennpåmelding. Lisensløpere (fra den dato de fyller 13 år) har selv ansvar for at lisens er tegnet og betalt for inneværende sesong. Løperen vil ellers ikke være forsikret verken ved renn eller organisert trening. Løperen kan av arrangøren bli avkrevet kvittering for betalt lisens på renndagen. Ta derfor med en kopi av kvitteringen.

Brumunddal Alpin forskutterer startkontingentene som blir samlet opp og fakturert den enkelte med jevne mellomrom. De løpere som ikke betaler tilsendt fakturaer innen forfall, vil ikke bli påmeldt til flere renn uten forskuddsbetaling som må være innbetalt til konto nr. 1822.22.23519 og synlig på nettbank innen kl. 16.00 påmeldingsdagen. Innbetalingen må være tekstet med løperens navn.

Løpere som ønsker å melde seg på etter at påmeldingsfristen er ute, må gjøre dette selv til arrangøren og selv foreta betaling til arrangør. Dette fordi online-påmelding som regel stenges når fristen er ute, samt at arrangøren kan kreve dobbelt startkontingent for forsent påmeldte.

I de tilfellene jeg mottar renninnbydelser, vil jeg sende disse til laglederne for de enkelte gruppene som forutsettes å distribuere disse videre til sine løpere. Løperne må allikevel selv holde seg orientert om rennene og påmeldingsfristene.

Mvh

Dag Campbell Pedersen
Påmeldingsansvarlig