Meny

    Årsmøte i Brumunddal Allianse Idrettslag tirsdag 11. februar
  • Nyheter


Nyheter

Odd Arne Pram fortsetter som leder

Ny styre sammensetning for BAIL for 2019.

ÅRSMØTE BAIL TIRSDAG 26 MARS

Vedlagt følger saksliste og årsmelding 2018.

ÅRSMØTE BAIL TIRSDAG 26 MARS 2019

Avholdes på Klubbhuset på Sveum kl 19.00

Årsmøte BAIL

Årsmøte avholdes 22 mars kl 19.00

ÅRSMØTE I BAIL MANDAG 27 FEBRUAR KL 19.00

Møtet avholdes på Klubbhuset.

ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL ALLIANSEIDRETTSLAG MANDAG 27 FEBRUAR

Det innkalles til årsmøte i Brumunddal Allianseidrettslag mandag den 27 februar kl 19.00 i klubbhuset på Sveum.

Nytt garderobeanlegg på Sveum

Dette vil medføre graving fra Sveumveien og inn til nytt garderobeanlegg. Traseen for fjernvarme vil følge eksisterende vei inn på Sveum. Dette arbeidet vil foregå etter den 25 oktober og i en periode frem til jul.

Ekstra ordinært årsmøte 2 november

Det avholdes ekstra ordnært årsmøte i BAIL onsdag 2 november kl 18.30 i Rødhuset (som nå er hvitt)

Årsmøte Brumunddal Allianseidrettslag

Årsmøte holdes i klubbhuset på Sveum torsdag 26 februar 2014 kl 19.00

Vedlagt følger saksliste og årsmelding for 2014.